dzien nauczyciela 7Inaczej niż zwykle wyglądały tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Nisku. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w żadnej szkole nie odbyła się uroczysta akademia, a coroczny koncert w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” nie został zaplanowany.

Burmistrz Waldemar Ślusarczyk spotkał się z Dyrektorami placówek oświatowych w Gminie i Mieście Nisko 13 października i osobiście przekazał życzenia oraz podziękowania dla nauczycieli i pracowników oświaty,  pogratulował im również sukcesów, osiągnięć i wysokich wyników nauczania. Ponadto na ręce Dyrektorów zostały wręczone nagrody i wyróżnienia.

Za wzorową i owocną pracę, wysiłek i zaangażowanie włożony w kształcenie i wychowanie młodych ludzi, budowanie autorytetu szkoły w środowisku oraz podejmowanie działań ważnych dla społeczności lokalnej nagrody otrzymało w tym roku 22 Nauczycieli i 8 Dyrektorów. Należą do nich:

dzien nauczyciela 1mgr Anna Cichocka Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowosielcu;

mgr Beata Żak Dyrektor PSP Nr 1 w Nisku;

mgr Katarzyna Ostojska Dyrektor PSP Nr 3 w Nisku;

mgr Jan Szuba Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu;

mgr Małgorzata Tabian Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Nisku;

dzien nauczyciela 2mgr Andrzej Błądek Dyrektor PSP Nr 6 w Nisku;

mgr Danuta Gorczyca Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Nisku;

mgr Renata Partyka Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Nisku;

mgr Elżbieta Ozga Nauczyciel PSP Nr 3 w Nisku;

mgr Wiesława Świderska Nauczyciel Przedszkola Nr 1 w Nisku;

dzien nauczyciela 3mgr Jolanta Sztyber Nauczyciel PSP Nr 1 w Nisku;

mgr Alicja Koćmirska Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowosielcu;

mgr Aleksandra Jackowicz Nauczyciel PSP Nr 1 w Nisku;

mgr Beata Kijak Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Nisku;

mgr Beata Śnieżek Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Nisku;

dzien nauczyciela 4mgr Barbara Kudyba Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu;

mgr Małgorzata Maciąg Nauczyciel PSP Nr 1 w Nisku;

mgr Grzegorz Nalepa Nauczyciel PSP Nr 1 w Nisku;

mgr Alina Wójtowicz Nauczyciel Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Nisku;

mgr Katarzyna Łaba Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Nisku;

dzien nauczyciela 5mgr Izabela Młynarska-Rzucidło Nauczyciel PSP Nr 3 w Nisku;

mgr Alina Bytnar Nauczyciel PSP Nr 3 w Nisku;

mgr Małgorzata Leszczyńska Nauczyciel PSP Nr 3 w Nisku;

mgr Katarzyna Madej Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Nisku;

mgr Małgorzata Kwiecińska Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Nisku;

dzien nauczyciela 6mgr Piotr Wojtaś Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Nisku;

mgr Katarzyna Powęska - Cudziło Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu;

mgr Barbara Gorzula Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu;

mgr Elżbieta Domańska Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowosielcu;

mgr Grzegorz Kazanecki Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowosielcu.