nieruchomoscDziałając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65) i Zarządzenia Nr 161/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 12 listopada do 3 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.nisko.pl można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia.

jpgZobacz wykaz