swiatelko betlejemskie 5Harcerze komendy hufca ZHP w Nisku odwiedzili w poniedziałek 21 grudnia Urząd Gminy i Miasta w Nisku. Druhowie na ręce burmistrza Waldemara Ślusarczyka przekazali Betlejemskie Światło Pokoju.

Betlejemskie Światło Pokoju zaczyna się w Betlejem, w Grocie Narodzenia Pańskiego gdzie od wiecznie płonącego ognia co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony jest przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiegając świat. W historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP z Niska pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

swiatelko betlejemskie 1swiatelko betlejemskie 2swiatelko betlejemskie 3swiatelko betlejemskie 4