1Zbliża się czas składania rozliczeń podatkowych. W tym roku, podobnie, jak w latach poprzednich, dostępne są organizacje pożytku publicznego, na konto których można przekazać 1 % swojego podatku.

Zachęcamy do wspierania organizacji pożytku publicznego działających na terenie gminy i miasta Nisko i przekazywania na ich rzecz 1% swojego podatku. Dzięki Państwa wsparciu, organizacje te będą mogły nadal realizować swoje cele statutowe.

Wykaz organizacji z terenu gminy i miasta Nisko uprawnionych do otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych za rok 2020:

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy i Miasta Nisko:

Dane jednostek OSP:

OSP                      KRS:              NIP:                             REGON:

Nisko                   27990            8652335067               831307732

Nowosielec           33881           8652335073               831307755

Zarzecze              59225            8652326269               831307726

Dariusz Gwóźdź - wsparcie dla żony Iwony 1 % PDOF

KRS - 0000055578 Hasło "AMAL"

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Szarych Szeregów w Nisku:

Aby pieniądze trafiły do Hufca ZHP Nisko im. Szarych Szeregów lub konkretnej jednostki hufca (drużyna, szczep) konieczne jest wypełnienie pola – „Cel szczegółowy 1%”. W polu tym wpisujemy:

Jeśli chcemy przekazać 1% na hufiec – H. Nisko

Jeśli chcemy przekazać 1% na konkretną drużynę/szczep – H. Nisko (Nazwa)

Klub Sportowy Podwolina:

KRS: 0000061880

Adres: UL. LIPOWA 13, 37-400 NISKO

Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Racławice:

NIP: 8652327760

REGON: 831228116

KRS: 0000064505

Ul. Rudnicka, Racławice, 37-400 Nisko

Miejski Klub Sportowy „Sokół” Nisko:

Ul. Kościuszki 20, 37-400 Nisko

NIP: 865-20-76-039

REGON: 001100672

KRS: 0000122826