img 1802Gmina i Miasto Nisko systematycznie wspiera Szpital Powiatowy w Nisku w walce z epidemią koronawirusa. Do lecznicy trafił w ostatnim czasie nie tylko sprzęt wspomagający walkę z Covid-19 ale też potężne wsparcie finansowe w postaci umorzonych podatków.

Szpital Powiatowy im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Nisku jak wiele szpitali w Polsce przez trwającą pandemię znalazł się w trudnej sytuacji. Dlatego Gmina nie pozostała obojętna i czynnie wspomaga placówkę jak tylko może.

– Mamy trudną sytuację w związku z pandemią, która nas dotknęła. Dotknęła nas wszystkich, ale w szczególności Szpital Powiatowy w Nisku. Zauważyliśmy to już w 2020 roku. W związku z tym ruszyliśmy z pomocą. Bardzo często jest to zapominane, ale jako Gmina regularnie umarzamy na rzecz szpitala podatki. Tylko za ubiegły rok było to blisko 100 000 zł. To bardzo duża kwota i warto zwrócić uwagę jaka jest to skala wsparcia – mówi Waldemar Ślusarczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

Oprócz dużego wsparcia finansowego w postaci umorzeń podatkowych w 2020 roku na kwotę 97 854 zł Gmina Nisko przekazała też szpitalowi dotację z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnych do walki z COVID 19, a także środków ochrony osobistej dla pacjentów i personelu chroniących przed wirusem. Za kwotę 34 941 zł zakupiono m.in. pulsoksymetr sanitarno-transportowy oraz aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej.

– Wpisaliśmy się również w rozpoczętą przez Dyrektora Szpitala inicjatywę finansowania zakupów medycznych z przeznaczeniem na walkę z Covid-19. Zaangażowaliśmy się w szycie maseczek, czy szycie fartuchów dla pracowników niżańskiej lecznicy. Za to wszystko chciałbym bardzo podziękować, szczególnie Kołu Gospodyń Wiejskich z Woliny, które bardzo czynnie brało udział w produkcji tych fartuchów – dodaje Burmistrz.

Pomoc od Gminy dla Szpitala Powiatowego w Nisku płynie cały czas. Są już plany, by także w 2021 roku lecznica została zwolniona z podatku od nieruchomości. Burmistrz zapewnił tez, że w dalszym ciągu wszelkie inicjatywy szpitala będą wspierane.