dyrektor nck 12W Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” 30 kwietnia 2021 roku odbyła się uroczystość przekazania obowiązków nowemu Dyrektorowi. Do tej pory stanowisko szefa niżańskiej placówki kulturalnej piastowała Pani Alicja Sochacka. Teraz zastąpi ją Pan Radosław Maziarz, dotychczasowy Wicedyrektor.

W uroczystości uczestniczyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Małgorzata Jakubów Sekretarz Gminy oraz Maria Nabrzeska Skarbnik Gminy. Nie zabrakło również całej kadry „Sokoła”, która podziękowała Pani Alicji Sochackiej za dotychczasową współpracę i powitała nowego Dyrektora.

Pani Alicja Sochacka z Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” jest związana zawodowo od 32 lat, natomiast przez ostatnie 7 lat tj. od 2014 roku pełniła funkcję Dyrektora tej placówki.

Stanowisko Dyrektora NCK „Sokół” z dniem 1 maja 2021 roku obejmuje Pan Radosław Maziarz wyłoniony w drodze ogłoszonego przez Burmistrza konkursu. Podczas piątkowej uroczystości Burmistrz wręczył nowemu Dyrektorowi nominację na tę funkcję.

Pani Alicja Sochacka pozostanie w NCK „Sokół” na stanowisku Zastępcy. Była już Dyrektor otrzymała od wszystkich moc życzeń, kwiaty i prezenty. Nie zabrakło również gratulacji i życzeń powitalnych dla nowego Dyrektora.

Galeria zdjęć