oppBurmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje o terminie składania wniosków na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pn. „WAKACJE 2021”.

Wnioski należy składać, na niżej załączonym wzorze, w terminie do dnia 16 czerwca 2021 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko (pok. nr 12), Plac Wolności 14.

Termin realizacji zadania: od 25 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.

pdfPobierz wniosek