plakat uzupelnienie 4Gmina i Miasto Nisko informuje o przedłużeniu naboru na wymianę i montaż kotłów centralnego ogrzewania - kotły na ekogroszek, do dnia 30.06.2021r. w ramach projektu „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko” dofinansowany w ramach RPO WP.

W ramach naboru zapraszamy mieszkańców zainteresowanych wymianą starych kotłów na paliwo stałe.

- Kotły na Ekogroszek: dostępna ilość szt. 4

Dokumenty niezbędne w ramach naboru:

- Deklaracja udziału

- Umowa użyczenia

- Regulamin naboru

- Kryteria społeczno- ekonomiczne

Informacje dotyczące naboru udzielane są w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko(pok. nr 6 lub pod nr tel.15 8 415 667)

Nabór zostanie zamknięty w momencie wyczerpania kotłów.