Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zaprasza do udziału w organizowanych spotkaniach warsztatowych poświęconych opracowaniu nowej Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Nisko na lata 2021 – 2030. W trakcie organizowanych spotkań zostaną przedstawione zasady przygotowania nowej strategii gminy, a także wnioski z opracowanej diagnozy społeczno – gospodarczej dla Gminy i Miasta Nisko.

Celem organizowanych spotkań jest wspólne wypracowanie kluczowych kierunków rozwoju strategicznego Gminy i Miasta Nisko, a także kluczowych dla rozwoju naszej gminy przedsięwzięć, zaplanowanych do realizacji w okresie 2021–2030.

Program spotkania obejmuje:

  1. Omówienie zasad i metodologii opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Nisko na lata 2021 – 2030.
  2. Przedstawienie i omówienie wyników opracowanej diagnozy społeczno – gospodarczej w obszarze tematycznym danego spotkania.
  3. Przedstawienie informacji o przyjętych celach i zadaniach w ramach dokumentacji przedłożonej do Programu Rozwój Lokalny.
  4. Dyskusję nad wizją strategicznego rozwoju Gminy i Miasta Nisko, określenie niezbędnych działań i przedsięwzięć służących podniesieniu jakości życia mieszkańców Gminy i Miasta Nisko w okresie nowej strategii 2021 – 2030.

FISZKA PROJEKTOWA (.doc)

Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram organizowanych spotkań:

zaproszenie spotkania 2