Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” zaprasza na plenerową projekcję filmu animowanego „Historia Niska – czyli jak to się stało, że wyrosło miasto”. Zapraszamy 25 czerwca 2021 r. na godz. 20.30 do Parku Miejskiego w Nisku.

Film powstał w technice animacji poklatkowej. Przedstawia historię Niska - od najdawniejszych czasów do momentu uzyskania praw miejskich. Reżyserem, scenarzystą, scenografem, twórcą postaci oraz montażystą filmu jest znakomita niżańska artystka Paulina Kara. Obraz muzycznie zilustrował Tomasz Kara-Sajek, muzyk zespołu "Baśnie Zebrane". Rolę narratora pełni w filmie Zuzanna Żbik. Film trwa 20 min. Wstęp bezpłatny.

Film jest jedną z inicjatyw Niżańskiego Stowarzyszenia dla Kultury i Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” realizowanych w ramach projektu „DZIEJE MIASTA W PIĘCIU ODSŁONACH”. Projekt jest finansowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Wsparcie inicjatyw związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym i historycznym, realizowanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

mammografia plakat