NCRStowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” realizuje operację pt. „Szkutnictwo, flisactwo i rzeźbiarstwo – ocalić od zapomnienia” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.

W ramach realizowanego projektu zapraszamy młodzież do udziału w warsztatach rzeźbiarskich.
Warsztaty rzeźbiarskie zostaną zorganizowane dla grupy 8 osób i odbędą się w dniu 17.08.2021 w godzinach 10:00-16:00.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zajęcia będą prowadzone w Rudniku nad Sanem, Jeżowem i Zarzeczu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia: www.stowarzyszeniencr.pl
Profil w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/stowarzyszeniencr/

Warsztaty rzeźbiarskie

Karta zgłoszeniowa

Oświadczenie