swieto wojska polskiego 3115 sierpnia na Placu Wolności w Nisku miały miejsce obchody z okazji Święta Wojska Polskiego. Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu z udziałem Kompani Honorowej Garnizonu Nisko, Reprezentacyjnej Sekcji Tanecznej Mażoretek NCK oraz Orkiestry Dętej OSP z Zarzecza. W dalej części miał miejsce uroczysty apel, wręczenie medali i odznaczeń oraz  pokaz sprzętu wojskowego.

W czasie uroczystości Dowódca 3 Niżańskiego Batalionu Inżynieryjnego wyróżnił Medalem okolicznościowym 10-lecia 3. Niżańskiego Batalionu Inżynieryjnego Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Waldemara Ślusarczyka oraz Starostę Powiatu Niżańskiego Roberta Bednarza, a także ryngrafem pamiątkowym 3. Niżańskiego Batalionu Inżynieryjnego Komendanta Powiatowego Policji w Nisku nadkom. Dariusza Szybiaka i Przewodniczącego Zarządu Terenowego Niezależnego  Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów aspiranta sztabowego Mariusza Padiaska. Medale okolicznościowe oraz ryngrafy wręczył Dowódca Garnizonu Nisko ppłk Radosław Podolski.

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Nr 76/VII/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku nadano Medal 30-lecia powstania Niezależnego  Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów ppłk. Radosławowi Podolskiemu oraz ppłk. Leszkowi Stępniowi. Medale wręczył Komendant Powiatowy Policji w Nisku nadkom. Dariusz Szybiak wraz z Przewodniczącym Zarządu Terenowego Niezależnego  Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów aspirantem sztabowym Mariuszem Padiaskiem.

NCK "Sokół"

Galeria zdjęć