5 pytan 4We wtorek, 17 sierpnia, miała miejsce premiera filmu „5 pytań do…”. Jest to dokument prezentujący sylwetki i twórczość niżańskich artystów. Celem przyświecającym pomysłodawcom przedsięwzięcia było zachowanie i popularyzacja lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Film ma na celu uwiecznić sylwetki i dorobek ludzi obecnie tworzących kulturę w Nisku dla kolejnych pokoleń. W filmie wystąpili: malarka, rzeźbiarka, poetka  - Elżbieta Boukourbane, fotograf  - Marian Grzybowski, twórca lalek, rzeźbiarka, malarka, ceramik - Paulina Kara, muzyk, twórca Niżańskiej Kapeli Ludowej - Mieczysław Koziarz, fotograf - Rafał Marchut, malarz - Michał Potaczała, twórca rysunków satyrycznych - Jan Surma, aktor i reżyser Teatru Kontynuacja - Marek Urban,  fotograf - Marcin Walko, artysta modelarz - Tomasz Żbik.

Film „5 pytań do…” stworzył duet: Adam Głaczyński i Andrzej Nykolyshyn. Adam Głaczyński, wcielił się w rolę reżysera, wędrował po Nisku, odwiedzał i poznawał jego utalentowanych mieszkańców. Andrzej Nykolyshyn w  projekcie był operatorem kamery i  montażystą. To jego czarodziejskim zabiegom zawdzięczamy niesamowity efekt końcowy.

Film powstał w ramach projektu Niżańskiego Stowarzyszenia dla Kultury „Twórcy zapisani”. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Projekt był realizowany w ramach Projektu Grantowego pt. Wsparcie inicjatyw związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym i historycznym, realizowanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. 

 5 pytan 15 pytan 25 pytan 35 pytan 55 pytan 6