tzn jubileusz roczniik 4Towarzystwo Ziemi Niżańskiej 18 sierpnia świętowało jubileusz swojego wydawnictwa. Z tej okazji zaprezentowany został 10 z kolei zeszyt Rocznika TZN.

Rocznik Towarzystwa Ziemi Niżańskiej ukazuje się na terenie Gminy i Miasta Nisko od 2012 roku. Wydanie dziesiątego, jubileuszowego numeru tego regionalnego periodyku, stało się okazją do podsumowania działalności Towarzystwa. Uroczyste spotkanie członków TZN oraz zaproszonych gości miało miejsce w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji.

Przez wszystkie lata w Rocznikach TZN opublikowano 148 artykułów 42 autorów. Wśród członków TZN zamieszczających swoje teksty w Roczniku na szczególną uwagę zasługuje Mariusz Kowalik, bez którego periodyk prawdopodobnie nie ukazałby się nigdy na ziemi niżańskiej.

– Robię to z potrzeby serca. Słowa przemijają, ale pisma zostają. To, co zostawimy, kiedyś historycy będą wiedzieć o naszym życiu – mówił podczas uroczystości redaktor Mariusz Kowalik.

Spotkanie w gronie członków TZN, przyjaciół, sympatyków Rocznika i zaproszonych gości przebiegło w sympatycznej atmosferze. Był to czas do wspomnień, podsumowań i snucia planów na przyszłość.

Fot.: Towarzystwo Ziemi Niżańskiej

tzn jubileusz roczniik 1tzn jubileusz roczniik 2tzn jubileusz roczniik 3tzn jubileusz roczniik 5