umowa kanalizacja nowa wies 1W Urzędzie Gminy i Miasta Nisko 27 września doszło do zawarcia umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś.

Podpisy na stosownych dokumentach złożyli Zbigniew Kotuła zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz Piotr Lubaś przedstawiciel Wykonawcy. Przy zawarciu umowy obecni byli również Elżbieta Mitrowicz Kierownik Referatu Finansowego, a także Radny Rady Miejskiej Grzegorz Błądek.

W ramach zadania wybudowany zostanie odcinek kanalizacji sanitarnej o długości 1,13 km. Kanalizacja będzie wykonana w układzie grawitacyjnym z pompownią sieciową.

Koszt całego zadania to 874 755 zł. Wykonawcą inwestycji jest firma KOLEKTOR ze Stalowej Woli. Dzięki budowie nowego odcinka sieci sanitarnej do kanalizacji przyłączone zostaną kolejne domy w Gminie i Mieście Nisko.

umowa kanalizacja nowa wies 4umowa kanalizacja nowa wies 6umowa kanalizacja nowa wies 10