wieki 1W piątek 18 lutego w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji mieliśmy okazję dokładniej poznać historię średniowiecza podczas szóstego spotkania z cyklu „Wieki niezupełnie ciemne”. Wykład pt. „Sztuka wojenna wieków średnich” poprowadzili historycy Konrad Krzyżak i Tomasz Sudoł.

Zebrani słuchacze poznali genezę średniowiecznego rycerstwa, stosowane taktyki bitewne, zasady obowiązujące podczas średniowiecznych wojen. Dowiedzieli się także jak były zbudowane grody i zamki oraz jak wyglądały oblężenia. Szczególną ciekawostką były machiny wojenne. Przedstawiony został ich wygląd i zasady działania. Prelekcji towarzyszyła ekspozycja modeli rycerzy z czasów wypraw krzyżowych oraz Saracenów, autorstwa Tomasza Żbika.

Dziękujemy wszystkim za udział w tym spotkaniu, a na kolejne, ostatnie już spotkanie z cyklu „Wieki niezupełnie ciemne”, zapraszamy 18.03.2022. Tematem będą sprawy ostateczne w średniowieczu.

Małgorzata Kawa NCHiT

wieki 2wieki 3wieki 4