Zapraszamy na debatę poświęconą relacjom Polska – Ukraina – Rosja. Wybranym kwestiom przyjrzymy się w ujęciu historycznym, a także współczesnym, próbując dotrzeć do korzeni aktualnych konfliktów.

W debacie wezmą udział historycy: Konrad Krzyżak, Tomasz Sudoł i Tomasz Żbik. Przybliżą dzieje Rusi – kształtowanie się narodów, ze szczególnym uwzględnieniem narodu ukraińskiego. Omówią stosunki pomiędzy narodami Ukraińców i Rosjan oraz ich relacje z Polską na przestrzeni dziejów – od początków państwowości w średniowieczu po czasy współczesne.

Debata odbędzie się w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji, 1 kwietnia 2022 (piątek) o godz. 17:00.

NCHiT

mt_ignore