ico info80Przypominamy, że 30 czerwca 2022 r. mija termin złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach i zarządcach budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajdują się źródła ciepła. Dokument należy złożyć drogą elektroniczną nastronie www.zone.gunb.gov.pl korzystając z Profilu Zaufanego lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy i Miastaw Nisku.

Za brak złożenia deklaracji grozi kara grzywny do 5 000 zł.