info ikona

Ankieta badająca potrzeby, oczekiwania i bariery na rynku pracy lokalnych przedsiębiorców/pracodawców.

Wypełnienie ankiety ma na celu przygotowanie analiz rynku pracy i ukierunkowanie na właściwe dostosowanie usług i instrumentów rynku pracy do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
Informacje zostaną wykorzystane do realizacji zadania pt. „Przedsiębiorczość w Powiecie Niżańskim”. Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku we współpracy z Powiatem Niżańskim.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8bISASIuRLQUd8u9oyLbPF0YuEF89dPeZCHu-RIQl36HEIw/viewform?usp=sf_link