studio nagranDzięki dofinansowaniu z projektu Konwersja cyfrowa domów kultury pracownia wokalu Niżańskiego Centrum Kultury została doposażona w nowy zestaw komputerowy. Drugi zestaw komputerowy został zakupiony do studia nagrań. Jest wyposażony w wysokiej klasy karty dźwiękowe oraz głośniki studyjne. Aby w pełni wykorzystać możliwości jakie daje nowy sprzęt kadra NCK podnosi swoje kompetencje i umiejętności biorąc udział w szkoleniu z produkcji muzycznej PRO.

nowy zestaw komputerowy do pracowni wokaluProjekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.