dzien dzialacza kultury 38Z okazji Dnia Działacza Kultury 30 maja w sali Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” spotkali się niżańscy działacze oraz animatorzy zajęć kulturalnych.

Po raz siódmy wręczono wyróżnienia najaktywniejszym Działaczom Kultury. Burmistrz Waldemar Ślusarczyk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Folta podziękowali Działaczom Kultury za animowanie życia kulturalnego w Gminie i Mieście Nisko. Dziękowali za ich pracę, czas, starania i zaangażowanie w krzewienie pasji obcowania z kulturą, kultywowanie lokalnych zwyczajów i tradycji wśród niżańskiej społeczności.

Do grona Działaczy Kultury w 2022 roku dołączyli: Hanna Wasąg, Monika Sokołowska Trela, Jacek Siembida, Marcin Folta oraz Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu.

Hanna Wasąg – mieszkanka Niska, od 2008 roku związana zawodowo z Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku. Niezastąpiony pracownik w centrum dowodzenia. Stanowi wsparcie merytoryczne szefa placówki, pracowników oraz instruktorów. Od wielu lat pomaga w przygotowaniach premier spektakli niżańskiego Teatru „Kontynuacja”, organizuje występy gościnne, wielokrotnie wcielała się w postać suflera. Jest sprawnym koordynatorem zajęć i spotkań grup artystycznych i kół zainteresowań w niżańskiej placówce.

Monika Sokołowska Trela – mieszkanka Niska, socjolog, prezes Niżańskiej Fundacji Równych Szans „Stokrotka”. Stojąc na czele Fundacji koordynowała szereg projektów oraz działań na rzecz dzieci i młodzieży z naszej Gminy, od 2008 roku związana z Teatrem „Kontynuacja” NCK „Sokół”. Realizując teatralne pasje wcielała się w role w sztukach „Zemsta”, „Moralność Pani Dulskiej”, „Rewizor” oraz „Pierwiastek z minus jeden”; Pamiętamy ją z niebagatelnie wykreowanych ról Podstoliny, Juliasiewiczowej, Anny Andriejewnej oraz Felicji. Na co dzień miłośniczka owczarków niemieckich.

Jacek Siembida - mieszkaniec Niska, nauczyciel historii i pasjonat historii regionu niżańskiego. Jest autorem monografii „Ziemia Jarocin” oraz artykułów o tematyce historycznej. Od momentu powstania Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji współpracuje z niżańską instytucją kultury. Był jednym z prelegentów cyklu wykładów „Srebrny Wiek Rzeczypospolitej” oraz cyklu „Wieki niezupełnie ciemne”. Z zaangażowaniem włącza się w akcje edukacyjne. Prowadził miedzy innymi spotkanie upamiętniające Żołnierzy Wyklętych związanych z Niskiem, był czynnym uczestnikiem konferencji „Złote okresy Pysznicy, Niska i Stalowej Woli”. Jest członkiem zespołu redakcyjnego „Niżańskiego Zeszytu Historycznego”.

Marcin Folta - mgr Filologii Polskiej, literaturoznawca, nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku. Posiadacz wielu zainteresowań i pasji, społecznik, animator akcji i wydarzeń kulturalnych, idol młodzieży. Udzielał się między innymi jako aktor teatru „Kontynuacja”, prowadził spotkania poświęcone ulubionemu Janowi Marii Gisgesowi, pisarzowi związanemu z Niskiem, współorganizuje cykliczne akcje Narodowego Czytania, liczne akcje dla młodzieży, takie jak choćby „Dzień Japoński”. Z zaangażowaniem prowadzi wykłady, spotkania, debaty, opowiada publicznie o rzeczach ważnych dla mieszkańców naszego miasta. Jest jednym z prelegentów wykładów historycznych organizowanych przez Niżańskie Centrum Historii i Tradycji. To człowiek, który jest zawsze blisko niżańskiej kultury. 

Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu powstała w 1992 r. z  inicjatywy Mieczysława Barylskiego i Stanisława Młynarskiego. Pierwszym kapelmistrzem orkiestry był Romuald Pająk, zawodowy muzyk, który przez wiele lat prowadził orkiestry dęte  wojskowe. To dzięki niemu udało się pozyskać instrumenty z jednostki wojskowej w Nisku, a także ze składnicy  instrumentów w Rembertowie. Pierwszy występ orkiestry miał miejsce 11 listopada 1992 r., podczas uroczystości patriotycznych w Zarzeczu. W okresie swojego istnienia orkiestra dęta OSP w Zarzeczu uczestniczyła w  licznych przeglądach i uroczystościach religijnych, a także państwowych, na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Koncertowała również za granicą. Obecnie orkiestra liczy 22 muzyków i jest organem ciągle rozwijającym się, pozyskującym nowych członków, umundurowanie, a także instrumenty. W tym roku, w lipcu, Orkiestra świętować będzie jubileusz XXX-lecia pracy zespołu.

Z okazji Dnia Działacza Kultury zgromadzeni na sali widowiskowej NCK „Sokół”goście otrzymali piękne czerwone róże. Mogli również wysłuchać koncertu operetkowego pt. „Usta milczą, dusza śpiewa” w wykonaniu Kseni Tomkiewicz (sopran) oraz Rafała Tomkiewicza (tenor).

  Galeria zdjęć