polski lad 1Gmina i Miasto Nisko otrzymała 11 900 000 zł dofinansowania na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych, edycja II. Przyznane środki zostaną wykorzystane na budowę nowej siedziby Biblioteki Miejskiej w Nisku, rozbudowę i przebudowę budynku pod potrzeby Żłobka w Zarzeczu oraz termomodernizację PSP Nr 1 w Nisku oraz ZSP w Nowosielcu.

Najważniejszym zadaniem realizowanym w ramach przyznanych z Polskiego Ładu środków będzie przebudowa budynku na potrzeby działania Multimedialnej Biblioteki Miejskiej w Nisku.

– Podjęliśmy decyzję, że budynek nowej biblioteki powstanie przy ulicy 3-go Maja, w miejscu gdzie jeszcze do niedawna znajdował się Ośrodek Pomocy Społecznej. Jeżeli ekspertyzy wykażą, że znajdujący się tam budynek nie nadaje się do rozbudowy, to niestety będziemy musieli go wyburzyć, a także przyległe do niego garaże. W to miejsce wówczas postawimy nowy, przepiękny, prawdopodobnie trójkondygnacyjny gmach biblioteki. Ale nie tylko. Będzie tam również stworzona multimedialna czytelnia. Przygotujemy także pomieszczenia dla niżańskiego Klubu Seniora oraz Towarzystwa Ziemi Niżańskiej – informuje Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

Nowa biblioteka będzie w sobie łączyć elementy związane z udostępnianiem materiałów czytelniczych, jak też z centrum aktywizacji edukacyjnej i społecznej. Planuje się również uruchomienie w niej obserwatorium astronomicznego dla młodzieży.

polski lad 2Kolejnym zadaniem będzie przebudowa budynku po byłym przedszkolu w Zarzeczu na potrzeby żłobka. Obiekt jest już częściowo wyremontowany, ma nowe okna i dach. Inwestycja będzie polegała na dokończeniu remontu i przystosowaniu obiektu do przyjęcia dzieci żłobkowych oraz przedszkolnych. W sumie budynek ma być zaadaptowany dla 95 maluchów.

Z kolei w PSP nr 1 w Nisku planowana jest przede wszystkim termomodernizacja całego obiektu wraz z wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej. W ramach środków z Polskiego Ładu wykonane będą również: remont instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej, budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 35 kilowatów, wymiana pokrycia dachu, remont kominów, remont schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych, remont zadaszeń nad schodami oraz remont korytarzy i węzłów sanitarnych.

Zakres inwestycji w ZSP w Nowosielcu obejmie m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropów nad najwyższą kondygnacją, wymianę pokrycia dachu, wymianę drzwi zewnętrznych, remont kominów oraz budowę 20 kilowatowej instalacji fotowoltaicznej.

– Chciałbym nadmienić, że szkoła w Nowosielcu została już kompleksowo wyremontowana w środku. W tym momencie kończymy także dokumentację odnośnie rozbudowy szkoły o kolejne dwie klasopracownie i pomieszczenia gospodarcze. Wraz z tą termomodernizacją chcemy dokonać powiększenia obiektu. Myślę, że to nam się uda. Mamy łącznie ze środkami własnymi i dofinansowaniem z Polskiego Ładu 14 milionów złotych – dodaje Waldemar Ślusarczyk.