myszki 1W piątek 10 czerwca przedszkolaki z Przedszkola Dom Misia w Nisku odwiedziły Urząd Gminy i Miasta Nisko. Małych mieszkańców przyjął w swoim gabinecie Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zbigniew Kotuła.

Dzieci z najstarszej, „zerówkowej” grupy Myszki w Przedszkolu Dom Misia pod opieką nauczyciela wybrały się na wycieczkę, zaglądając przy okazji do niżańskiego magistratu. Tu spotkały się z Wiceburmistrzem Zbigniewem Kotułą, który pokrótce opowiedział na czym polega praca burmistrza.

Z kolei przedszkolaki zaprezentowały efekty realizowanego w przedszkolu projektu edukacyjnego w formie wspólnie wykonanego, wielkiego plakatu z dobrymi radami przedszkolaków. Myszki wyrecytowały także wierszyk. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a na maluchy czekały słodkości w postaci krówek niżańskich.

myszki 2myszki 3