nasadzenie mala realizacja 5Opis dlaczego przystąpiło Miasto do "kaskadowych szkoleń"

Gmina Nisko przystąpiła do kaskadowych szkoleń, ponieważ jako pracownicy chcieliśmy podnieść swoją wiedzę dotyczącą planowania terenów zielonych, ich kształtowania oraz późniejszego utrzymania. Celem było stworzenie niskim kosztem nowych miejsc zielonych w mieście.

Szkolenia praktyczne z ustalania zapisów w zapytaniach ofertowych oraz opisu poszczególnych etapów realizacji cieszyły się naszym dużym zainteresowaniem.

Jak wyglądamy SESJE I-VI (od pomysłu do realizacji)

Wraz z kolegą uczestniczyliśmy w serii szkoleń, które pomogły nam w doborze roślin. Każde z miast opisywało miejsce przeznaczone do małej realizacji, wraz z pomysłem na to miejsce. W trakcie licznych spotkań analizowaliśmy co można zrobić, czy wymagane są od nas zgody na wykonanie poszczególnych prac m.in. decyzja zezwalająca na wycinkę, decyzja zajęcia pasa drogowego, ewentualne przestawienie znaków i inne. Pracowaliśmy nad projektem od przygotowania założeń małej realizacji, doprecyzowania koncepcji po faktyczna realizację projektu. Rozmawialiśmy na temat dobrych praktyk w kształtowaniu i gospodarowaniu błękitno – zieloną infrastrukturą w mieście.

zdjecie realizacja 7Opisać pokrótce dlaczego Miasto zdecydowała się na taki projekt

Nasza gmina zdecydowała się na dokonanie nasadzeń, ponieważ wcześniej tam rosnące były już ok. 30 letnie i zaniedbane. W ścisłym centrum miasta gdzie terenów zielonych jest niewiele, znajdował się stary żywopłot z ligustru, który źle wyglądał, miał ok 30 lat i zmniejszał optycznie przestrzeń wokół. W okresie pandemii, gdzie do sklepów i instytucji wpuszczano pojedyncze osoby reszta musiała oczekiwać na zewnątrz w długiej kolejce mając do dyspozycji tylko 2 ławki. Wykonanie naszego projektu spowodowało otwarcie przestrzeni. Idąc chodnikiem w stronę plant przestrzeń uległa otwarciu, zaprasza do pójścia dalej.

Zależało nam aby utworzyć strefę do wypoczynku oraz posadzić rośliny, które dobrze znoszą silne nasłonecznienie terenu. Nie są wymagające pod względem zasobu w wodę. Dokonana realizacja w przyszłości da cień do odpoczynku. Nasadzone krzewy i byliny sprawią, że miejsce to stanie się przyjemniejsze dla mieszkańców, którzy tam spędzają czas.

 zdjecie realizacji niskoOpisać projekt (co zostało zrobione)

W ramach projektu zostało usuniętego 85 m żywopłotu z ligustru, drzewa. Znajdujące się w jego wnętrzu tawuły zostały przeniesione na inną rabatę. Zdjęto warstwę gleby, odchwaszczono działkę. Następnie przygotowani ją pod nasadzenia tj. spulchniono glebę i ją napowietrzono. Przygotowano teren pod nasadzenia, rozłożono agrowłókninę, przygotowno dołki, zmieniono część ziemi. Nasadzono 5 szt. drzew wiśni odm. Prunus cerasus Umbraculifera. Drzewa zabezpieczono palikami i taśmą. Następnie nasadzono kolejne roślin , i tak: 40 szt. krzewuszki cudownej, 4 szt. hortensji bukietowej Hydrangea paniculata, 200 szt. kocimiętki Nepeta faassenii oraz 35 sztuk tawuły brzozolistnj Spiraea betulifolia Tor Gold. Przestrzeń wokół roślin została zasypana korą. Wykonano obrzeże z kostki granitowej. Przygotowano teren pod wysiew trawy. Posiano trawę. Systematycznie prowadzono podlewanie nasadzonych roślin. Na dzień dzisiejszy większość roślin jest w rozkwicie.

Reakcja mieszkańców, czy Mieszkańcy się zaangażowani w jakim zakresie 

Na etapie ustaleń założeń do projektu rozmawialiśmy z mieszkańcami jakie rośliny widzieliby, jak powinna wyglądać ta przestrzeń, jakie są ich oczekiwania wobec tego miejsca. Podczas wykonywania prac, przychodzili, pytali co będzie robione, dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat tego miejsca. Cieszyli się, że zostanie ono zmienione.

zdjecie realizacja nisko 4Czy takie działania jak szkolenia - mają sens?

Według nas takie działania mają duże znaczenie szczególnie dla takich małych społeczności jak nasza. Szczególnie ważne są szkolenia dla pracowników urzędu zajmujących się wykonywanymi inwestycjami zmierzające do zachowania jak największej powierzchni terenów zielonych. Obecnie każda inwestycja powinna zakończyć się zaprojektowaniem zieleni wokół. Wtedy też odbiór ludzi, mieszkańców jest nieco inny.

Katarzyna Zybura

Dyrektor ZBKiZM