imrichZ głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 24 czerwca 2022r. zmarł Imrich Hrabovsky, były Starosta partnerskiego dla Niska miasta Semerovo na Słowacji.

Imrich Hrabovsky był współtwórcą porozumienia gospodarczo-kulturalnego pomiędzy Semerovem a Niskiem. Deklaracja o współpracy dwóch samorządów została podpisana w 2007 roku. Wspólne działania miast partnerskich rozpoczęły się od projektu z Zespołem Szkół nr 3 w Nisku w ramach programu "Socrates Comenius". Przez ostatnie lata Imrich Hrabovsky wielokrotnie odwiedzał Gminę i Miasto Nisko, nie tylko w ramach pełnionych obowiązków. Uczestniczył w organizowanych corocznie Dniach Niska oraz innych, ważnych dla naszej społeczności wydarzeniach i uroczystościach. Imrich Hrabovsky był również Posłem Słowackiego Parlamentu.

Rodzinie, Przyjaciołom oraz Wszystkim tym, którym Imrich Hrabovsky był znany, składamy wyrazy głębokiego współczucia. Pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały człowiek, życzliwy i serdeczny przyjaciel Niska.