konferencja norweskie 4W dniu 27 czerwca w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu pn. „NISKO CORAZ WYŻEJ – PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021.

Projekt realizowany jest przez Gminę i Miasto Nisko, w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. W zakresie konferencji zorganizowanej dla mieszkańców i członków Klastra Rozwoju Lokalnego pracownicy projektu przedstawili informacje o jego statusie i harmonogramie realizacji. W drugiej części konferencji zostali przedstawieni Partnerzy Projektu, z którymi Gmina i Miasto Nisko będzie współpracować. Są to m.in. Powiat Niżański, NCK „Sokół” w Nisku, organizacje pozarządowe i koła gospodyń wiejskich z terenu gminy, a także Gmina MIDT-TELEMARK z Norwegii, z którą Nisko zawiązało umowę o wzajemnej współpracy.

Wszelkie informacje o realizowanym projekcie przedstawiane są na stronie www.nisko.pl

konferencja norweskie 2konferencja norweskie 3konferencja norweskie 5konferencja norweskie 6konferencja norweskie 7konferencja norweskie 8konferencja norweskie 9