ico info80

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ) Burmistrz Gminy i Miasta Nisko podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargów na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Nisko przeprowadzonych w dniu 30 czerwca 2022 r. / przetargi odbyły się na Sali Narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, Pl. Wolności 14/

Lp.

Nr działki

Miejsce położenia działki

Nr Księgi Wieczystej

Liczba osób dopuszczonych

Liczba osób niedopuszczonych

Cena wywoławcza nieruchomości w zł netto

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu zł netto

Imię i nazwisko / nazwa firmy/ ustalonej jako nabywca nieruchomości

1.

1276/17

Nowosielec teren produkcyjno-usługowy

TB1N/00064203/5

1

0

5 000 000,00 zł

5 050 000,00 zł

Firma Budowlano - Montażowa

"Borys" Janusz Borys

2.

1568/18

Nisko, ul. Wańkowicza

TB1N/00010223/8

2

0

1 030 000,00 zł

1 100 000,00 zł

CENTRO – BUD DEVELOPMENT Sp. Z o.o.

3.

3906/4

Nisko, ul. Konwaliowa

TB1N/00046275/8

0

0

78 000,00 zł

Wynik negatywny

Brak Nabywcy

4.

1951

1949/6

Zarzecze ul. Mickiewicza

TB1N/00045527/3

0

0

50 000,00 zł

Wynik negatywny

Brak Nabywcy

5.

1032/26

1/42 część działki

1032/52

Nisko, ul. Kilińskiego

TB1N/00047776/7

TB1N/00047351/2

4

2

5 000,00 zł

8 500,00 zł

Henryk Kowal

Maria Łątkowska - Kowal

Informacja o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości – 30.06.2022r. (.pdf)