dofinansowanie 3Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk uczestniczył 11 lipca w uroczystym podpisaniu umowy na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dzięki otrzymanym środkom zmodernizowane zostaną drogi w miejscowościach Nisko i Zarzecze.

Podpisanie umów dotacyjnych na współfinansowanie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 rok, zadań polegających na budowie i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych odbyło się w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku. Umowy podpisali z ramienia Województwa Podkarpackiego Wicemarszałek Ewa Draus oraz Wójtowie, Burmistrzowie i Skarbnicy z wszystkich gmin Powiatu Niżańskiego. Warto zaznaczyć, że gminy Powiatu Niżańskiego otrzymały najwyższą kwotę dofinansowania, bowiem łącznie do tych samorządów trafi 720 tys. zł.

Gminy z powiatu niżańskiego znalazły się w gronie 145 gmin, które złożyły wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. 

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Nisku

dofinansowanie 1dofinansowanie 2