ico

Od dnia 5 sierpnia 2022r. do 31 sierpnia 2022r. można zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego. Propozycję Projektu do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Gminy. Mieszkaniec może złożyć maksymalnie jeden Projekt. Propozycję Projektu z załącznikami, w tym z listą poparcia składa się na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu, przy czym:

  • listę poparcia dla projektu realizowanego na terenie sołectw położonych w obrębie Gminy podpisuje co najmniej 6 mieszkańców Gminy.
  • listę poparcia dla projektu realizowanego na terenie osiedli położonych w obrębie Gminy podpisuje co najmniej 14 mieszkańców Gminy.

Formularz wraz z listą poparcia można złożyć na dwa sposoby:

1) poprzez platformę Budżetu obywatelskiego (wymagane posiadanie profilu zaufanego),

2) bezpośrednio w Urzędzie, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu, pok. Nr 12.

Maksymalna wartość zgłoszonego pojedynczego Projektu nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł brutto.

mt_ignore

 FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY I MIASTA NISKO na ROK 2023 (.doc)

Uchwała i regulamin budżetu obywatelskiego 2023.