lekcja o wolnosci plakatStowarzyszenie Niżańskie Centrum Rozwoju, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku oraz Niżańskie Centrum Historii i Tradycji zapraszają na nową wystawę, która powstała w ramach projektu „Razem dla Niepodległej”. Wystawa nosi tytuł „Lekcja o wolności” i prezentowana będzie w budynku Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji, gdzie mieściła się pierwsza siedziba niżańskiego gimnazjum. Zgromadzone fotografie, dokumenty i przedmioty mają za zadanie wprowadzić zwiedzających w atmosferę dawnej szkoły i zwrócić uwagę na wkład niżańskiej placówki oświatowej w  kształtowanie postaw patriotycznych uczniów. Przypomnimy między innymi o patronie szkoły, inicjatywie związanej z powstaniem Tarczy Legionowej Ziemi Niskiej, uczniach bohaterach poległych w walkach o niepodległość, działalności harcerskiej.

Wystawę można zwiedzać od 01.09.2022 r. do 18.10.2022 r. Uroczyste otwarcie zaplanowano 01.09.2022 r. o godz. 12.00.

Wystawa jest częścią projektu „Razem dla Niepodległej”, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Realizatorem projektu jest Niżańskie Centrum Rozwoju w partnerstwie z Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.