podkarpackie dla mlodychW piątek 26 sierpnia w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko gościli przedstawiciele zespołu projektowego „Podkarpackie. Dla młodych!”. Młodzi działacze spotkali się z Burmistrzem Gminy i Miasta Nisko Waldemarem Ślusarczykiem oraz Zastępcą Burmistrza Zbigniewem Kotułą. Sam projekt jest próbą stworzenia kompleksowej diagnozy problemów młodego pokolenia na Podkarpaciu.

Realizacja założeń projektu obejmuje kilka etapów, spośród których najważniejsze to: stworzenie zespołu projektowego liczącego blisko 30 osób; zintegrowanie, przeszkolenie i przygotowanie zespołu do konsultacji; konsultacje uliczne oraz online; analiza zebranych odpowiedzi i stworzenie na ich podstawie strategii rozwoju regionu.

Uliczne ankietowanie na ulicach podkarpackich miast rozpoczęło się w czerwcu br., podczas wypełniania ankiety - odpowiadając na pytania zebrane w pięciu blokach tematycznych, mianowicie: transport i wykluczenie komunikacyjne; praca i perspektywy rozwoju; dialog i społeczeństwo obywatelskie; klimat i środowisko; urbanistyka, możemy zwrócić uwagę na potrzeby i zaproponować zmiany, które pozytywnie wpłyną na jakość życia w regionie.  Ankiety skierowane są do osób między szesnastym, a trzydziestym rokiem życia, które są mieszkańcami naszego województwa, można je wypełnić na tabletach, którymi dysponują ankieterzy lub zeskanować kod QR i wypełnić na swoim urządzeniu mobilnym.

Celem projektu finansowanego ze środków Komisji Europejskiej jest analiza problemów młodego pokolenia w naszym regionie i opracowanie strategii, która pozwoli im przeciwdziałać. Organizatorem projektu jest Fundacja Aktywność, należy podkreślić, że sam zespół projektu stanowią również ludzie młodzi, którzy chcą mieć realny wpływ na jakość życia w regionie, który zamieszkują. 

Członkowie zespołu projektowego na etapie przygotowań do konsultacji, odbyli szkolenia z zakresu m.in. komunikacji i warsztaty z programowania lokalnego, podczas których wspólnie z ekspertami wypracowali pytania stanowiące treść ankiety. Zebrane opinie po opracowaniu przez analityków zostaną zawarte w dokumencie o charakterze strategii na rzecz rozwoju Podkarpacia przyjaznego ludziom młodym i przekazane decydentom. Hasło projektu to: "Tworzymy Podkarpackie dla Młodych!".