okladka aNa spotkaniu Towarzystwa Ziemi Niżańskiej w dniu 16 września 2022 r. o godz. 16:00 w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji zostanie zaprezentowana kolejna publikacja – „Rocznik TZN 2022”.

Wydanie 10 Roczników Towarzystwa Ziemi Niżańskiej zostało uroczyście podsumowane w 2021 r. Były gratulacje, kwiaty, tort jubileuszowy. Kontynuując rozpoczęte dzieło, które uzyskało pozytywną ocenę środowiska, Towarzystwo oddaje swoim członkom i sympatykom kolejny Rocznik, jedenasty – „Rocznik TZN 2022”.

Zamieszczono w nim opis Figury Świętej Rodziny, której fotografię umieszczono na pierwszej stronie okładki, kalendarium Towarzystwa za rok 2021 i satyryczne ujęcie inwazji Rosji na Ukrainę. Część historyczną stanowią artykuły przypominające zawartość wydawanego w latach 2003-2006 kwartalnika samorządowego „Nasza Gmina – Nasze Miasto NISKO” i dziecięce, wojenne wspomnienia Danuty Soszyńskiej. W części biograficznej znalazły się cztery artykuły. Przypomniano postać Adama Gajdka niżańskiego „małoletniaka”, żołnierza niezłomnego i troje absolwentów niżańskiego Liceum, którzy stali się cenionymi ludźmi pióra: Władysława Bisa, Marii Zarańskiej i Zdzisława Sałdana.

Uczestnik spotkania, który zaprezentuje zbiór 10 już wydanych Roczników otrzymał egzemplarz Rocznika z 2022 r. z dedykacją zespołu redakcyjnego.

Zarząd Towarzystwa Ziemi Niżańskiej