Niżańscy Seniorzy 22 września wzięli udział w IX edycji Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie. Tradycyjnie wydarzenie zostało  zorganizowane przez Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora.

Liczna grupa niżańskich Seniorów pod opieką Amandy Siudy z Urzędu Gminy i Miasta Nisko oraz Iwony Nemeczek z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku w krakowskich Senioraliach uczestniczyła po raz pierwszy.

Senioralia mają na celu kształtowanie oraz utrwalanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela. Ważną inicjatywą jaką podejmują organizatorzy jest integrowanie uczestników, głównie poprzez budowanie świadomości ekonomicznej, prawnej, prozdrowotnej oraz związanej z bezpieczeństwem osób 60+.

Międzynarodowe Senioralia w Krakowie to wydarzenie, które odbywa się każdego roku i gromadzi dużą liczbę uczestników. W imprezie uczestniczą m.in. członkowie Rad Seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji seniorskich, instytucji publicznych, społecznych i prywatnych oraz przedstawiciele miast partnerskich i władz samorządowych z całej Polski.

IX Międzynarodowe Senioralia w Krakowie zainagurowane zostały  Mszą Świętą w Kościele Mariackim. Następnie uczestnicy w kolorowym pochodzie udali  się do Parku im. Henryka Jordana, gdzie przedstawione zostały wykłady edukacyjne na temat zdrowia, bezpieczeństwa, prawa i ekonomii oraz aktywizacji seniorów. Dla seniorów przygotowano również 20 bezpłatnych badań i porad lekarskich. Podczas wydarzenia uczestnicy zapoznali się z najnowszymi metodami oszustw na stoisku Bezpieczny Senior – Stop Manipulacji. Jednocześnie mieli możliwość skorzystania z pomocy przy zakładaniu kont społecznościowych. Na Senioraliach pojawiły się również przeróżne oferty ośrodków wypoczynkowo-rehabilitacyjnych, uzdrowisk, sanatoriów, a także stoiska z lokalnymi wyrobami z różnych części Polski. Strefę gastronomiczną uatrakcyjniły liczne stoiska Kół Gospodyń Wiejskich.

senioralia 2senioralia 3senioralia 4senioralia 5senioralia 6senioralia 7senioralia 8senioralia 9senioralia 10senioralia 11senioralia 12senioralia 13senioralia 14