komendant 3Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk uczestniczył 23 września w uroczystym apelu z okazji zdania obowiązków Komendanta Powiatowego w Nisku, st. bryg. Krzysztofa Skrzypka, który  zakończył służbę i przeszedł na emeryturę.

Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości, delegacje służb mundurowych i współpracujących instytucji. Obecni byli funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Nisku, a także emeryci pożarnictwa i najbliższa rodzina.

Po przywitaniu została odczytana decyzja o zwolnieniu ze służby st. bryg. Krzysztofa Skrzypka, podpisana przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z ceremoniałem pożarniczym dokonano pożegnania ze sztandarem komendy. Obowiązki na stanowisku komendanta powiatowego PSP w Nisku od dnia 24 września przejął mł. bryg. Ireneusz Stafiej, dotychczasowy zastępca komendanta.

Podczas uroczystości Burmistrz Waldemar Ślusarczyk podziękował Komendantowi za dotychczasową współpracę oraz złożył serdeczne życzenia.

Na zakończenie ceremonii głos zabrał odchodzący na emeryturę st. bryg. Krzysztof Skrzypek, który w kilku zdaniach podsumował swoją służbę.

Zdjęcia: KP PSP w Nisku

komendant 1komendant 2komendant 4