ico info80Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2022 roku pn. „Program polityki zdrowotnej Gminy i Miasta Nisko w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej w latach 2019-2022.

Termin składania ofert upływa: 19 października 2022r.

Oferty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta w Nisku (pok. Nr 12), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko. W przypadku ofert nadesłanych pocztą, o przyjęciu oferty do udziału w konkursie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

 

Pobierz: