dzien edukacji 55Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” 13 października odbyła się uroczysta gala dla nauczycieli i pracowników oświaty. Były podziękowania, życzenia i nagrody, a także okolicznościowy koncert.

Podczas uroczystości w NCK Burmistrz Waldemar Ślusarczyk złożył nauczycielom i pracownikom oświaty życzenia,  pogratulował sukcesów, osiągnięć i wysokich wyników nauczania. Podziękował za codzienną rzetelną pracę na rzecz wszechstronnego rozwoju najmłodszych mieszkańców Gminy.

Tradycyjnie już wszyscy nauczyciele z rąk Radnych Rady Miejskiej w Nisku otrzymali piękne kwiaty. Część pedagogów otrzymała Nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W tym roku byli to:

Dyrektor Alina Wójtowicz, Elżbieta Rej, Renata Kowal, Barbara Skiba z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Nisku.

Dyrektor Danuta Gorczyca, Urszula Karkut, Barbara Filiks, Ewa Bajek, Jolanta Szarek, Katarzyna Szarek  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Nisku.

Dyrektor Beata Żak, Jolanta Sztyber, Elżbieta Wnuk, Monika Bajak, Aleksandra Jackowicz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Nisku.

 Dyrektor Małgorzata Tabian (również nagroda podkarpackiego Kuratora Oświaty), Katarzyna Łaba, Agnieszka Madej, Izabela Młynarska-Rzucidło, Anna Dybka, Andrzej Bajek z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku.       

Dyrektor Jan Szuba, Renata Czosnek, Katarzyna Powęska-Cudziło, Mirosława Barylska, Waldemar Borycki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu.

Dyrektor Anna Cichocka, Jolanta Krawiec, Iwona Giża, Adam Węglarz z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowosielcu.

Dyrektor Andrzej Błądek, Bogumiła Śliwa z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nisku.

Dyrektor Renata Partyka, Edyta Sobiło z Przedszkola Nr 1 w Nisku.

Podczas uroczystej gali nagrody otrzymali również najzdolniejsi uczniowie z terenu Gminy i Miasta Nisko. Wyróżniono: Annę Orłowską, Paulinę Siek, Zuzannę Cagarę, Karolinę Kluk, Oliwię Olko, Julię Robótkę, Szymona Walczaka, Gabriela Kozaka, Milenę Turek, Aleksandrę Walicką, Jakuba Kołodzieja, Tobiasza Markowicza, Radosława Siodę, Piotra Sobiło, Maję Bieniek, Martynę Kiełb, Julię Maziarz, Aleksandrę Sobiło, Gabrielę Szulikowską, Kaję Żak, Adriana Nowaka, Klaudię Konior.

W części artystycznej wystąpili Dominika Żukowska oraz Andrzej Korycki.

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione  27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.

Galeria zdjęć