glosowanie budzetGłosowanie mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Nisko na rok 2023 odbędzie się w dniach od 17 października 2022 r. do 28 października 2022 r. Zagłosować można tylko na jeden projekt z listy projektów poddanych pod głosowanie.

Głosowanie odbywa się jednorazowo i bezpośrednio: z wykorzystaniem platformy internetowej budżetu obywatelskiego dostępnej na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Nisko pod adresem eurzad.nisko.pl/budzet-obywatelski/projekty lub za pomocą karty do głosowania wydawanej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko (Plac Wolności 14).

Głosowanie poprzez platformę internetową Budżetu Obywatelskiego odbywa się przez całą dobę.

Głosowanie za pomocą karty do głosowania wydawanej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko (Plac Wolności 14) odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30. Wydanie karty do głosowania następuje po okazaniu dowodu tożsamości (m. in. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna). W przypadku mieszkańców Gminy i Miasta Nisko, którzy najpóźniej w dniu głosowania na projekty zgłoszone w  ramach budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Nisko na rok 2023 nie ukończyli lat osiemnastu, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego, stanowiąca załącznik do zarządzenia Nr 186/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 10 października 2022 r.