wizyta na grobach 36W pierwszych dniach listopada obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych oraz Zaduszki. W tym pełnym zadumy okresie pamiętamy o zmarłych Honorowych Obywatelach Gminy i Miasta Nisko, osobach Zasłużonych, Pracownikach Urzędu Gminy i Miasta w Nisku oraz Żołnierzach, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny.

W czwartek 27 października na grobach zmarłych symboliczne znicze zapalili Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Marek Pachla Radny Rady Miejskiej w Nisku oraz Przedstawiciele Pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nisko Monika Majcher i Krzysztof Burek.

Pamiętamy o zmarłych Honorowych Obywatelach Gminy i Miasta Nisko, Śp. – Mikołaju Fedorowiczu, Józefie Płachcińskim, księdzu profesorze Marianie Wolickim, księdzu Marianie Balickim, Marii Mireckiej-Loryś. Wspominamy zmarłych Zasłużonych dla Gminy i Miasta Nisko, Śp.: Rodzinę Resseguier, Stanisława Beresia, Franciszka Janczura, Karola Kantora, Jana Łabudę, Franciszka Sycza, Romana Walentego Ślęzaka, Władysława Węglińskiego, Władysławę Wierzbicką, Antoniego Wojciechowskiego, Józefa Barana, Krystynę Lachowicz, Antoniego Ptaka, Tadeusza Rzeżuchowskiego, Krystynę Jeż, Stanisława Chruściela, Marię Ratajczak, Jana Okrutnego, Zofię Kołodziej, Janinę Koc, Władysława Karpa, ks. Józefa Balawajdera, Władysława Bisa, ks. Mieczysława Porawskiego, Zofię Czabaj, Włodzimierza Kopijkowskiego, Kazimierza Naklickiego, Bronisławę Bylinowską, Pawła Suchojada, Michała Bajaka oraz Zdzisława Kotlika, Władysława Ostrowskiego, Stanisława Puchalskiego, Czesława Korczaka, Franciszka Karę, Zbigniewa Laskowskiego i Stanisława Bednarza.

Pamiętamy o Radnych Rady Miejskiej w Nisku śp. Janie Oleksaku i śp. Bogdanie Tofilskim. Pamiętamy o Burmistrzu Gminy i Miasta Nisko śp. Tadeuszu Peszku, pracownikach Urzędu śp. Genowefie Sroce, śp. Janinie Żak, śp. Genowefie Nicałek, śp. Bronisławie Maziarz, śp. Józefie Niemcu, śp. Józefie Kulcu, śp. Beacie Furman, śp. Stanisławie Węglińskim, śp. Danucie Chmiel, śp. Jadwidze Kulig, śp. Genowefie Perlich oraz śp. Władysławie Gawryś.

Galeria zdjęć