sesja wiceministrowie 28Marcin Ociepa Wiceminister Obrony Narodowej oraz Marcin Warchoł Wiceminister Sprawiedliwości w piątek 28 października byli gośćmi na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Nisku.

Obecność Marcina Ociepy związana była z przekazaniem środków finansowych w ramach Programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2022”. Program, którego beneficjentem jest Nisko, ma na celu umożliwienie prowadzania szkoleń strzeleckich, w szczególności wśród młodzieży, a także członków organizacji proobronnych oraz funkcjonariuszy uzbrojonych nie wchodzących w skład sił zbrojnych. Strzelnica zostanie wybudowana w pomieszczeniach Zespołu Szkół nr 2 w Nisku przy ulicy Tysiąclecia. Wiceminister podczas obrad przekazał także wytyczne i informacje dotyczące obronności narodowej. Mówił o siłach zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, o zakupach jakie zostały poczynione w związku z obronnością naszego kraju oraz o pozytywnym wpływie lokacji jednostek wojskowych na lokalne społeczności.

– Siła polskiej armii jest elementem polskiej racji stanu. Jako samorząd jesteście Państwo bezpośrednio partnerem dla sił zbrojnych, również w sytuacjach kryzysowych. Nieustannie trzeba też przypominać, że żołnierze Wojska Polskiego służą społeczeństwu także w czasie pokoju, podczas powodzi, pożarów, klęsk żywiołowych, ale głównie przy udziale społeczności lokalnej. Nisko jest takim miejscem na naszej mapie, nie tylko Podkarpacia, ale całej Polski, które dzięki zwiększonej liczbie żołnierzy w garnizonie, może tylko zyskać  – mówił Sekretarz Stanu Marcin Ociepa.

Z kolei wystąpienie Marcina Warchoła Wiceministra Sprawiedliwości związane było z przyznaniem Gminie i Miastu Nisko dodatkowych środków.

– Korzystając z tego zaszczytu, że mogę tutaj wystąpić, chciałbym przekazać ważną wiadomość. Otóż zostały ogłoszone wyniki naboru do Programu Sportowa Polska i Nisko uzyskało 843 tysiące złotych. W związku z tym gratuluję Państwu i Mieszkańcom. To bardzo ważny projekt, który wspomoże naszych adeptów sportu w dalszym rozwijaniu umiejętności – poinformował Marcin Warchoł.  

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości przekazał również na ręce Waldemara Ślusarczyka symboliczny czek na kwotę 1 miliona złotych. Są to dodatkowe środki z Ministerstwa Finansów z tytułu dochodów w ramach podziału subwencji ogólnej. Gmina może środki wykorzystać na dowolne inwestycje.

– Szanowni Państwo. To, co się dzieje dzisiaj patrząc na środki finansowe spływające do Niska, to jest coś nadzwyczajnego. Serdecznie za wszystko dziękuję Panu Wiceministrowi Marcinowi Ociepie i Panu Wiceministrowi Marcinowi Warchołowi. Dziękuję za współpracę, za wszelkie starania i za pamięć o Nisku – artykułował Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

Podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Nisku obecni byli m.in. Burmistrzowie, Skarbnik, Radni Rady Miejskiej w Nisku, Przedstawiciele Wojskowych Służb Mundurowych, Lasów Państwowych, Starostwa Powiatowego i Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, który reprezentowany był przez II Wicewojewodę Podkarpackiego Radosława Wiatra.

Galeria zdjęć