oppZapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy i Miasta Nisko o zgłaszanie uwag do załączonego projektu programu.
Z projektem „Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” można zapoznać się na stronie internetowej www.nisko.pl.
Po zapoznaniu się z projektem programu wszelkie uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do dnia 10 listopada 2020r. do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko (pok. Nr 12), Plac Wolności 14. 
Szczegółowych informacji o projekcie programu udziela mgr Monika Majcher inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych pod nr tel 15 8415 631
 
Do pobrania: