mt_ignoreBurmistrz Gminy i Miasta Nisko podaje do publicznej wiadomości projekty wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Nisko na 2023 r.

W głosowaniu na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Nisko na rok 2023, które odbyło się w dniach od 17 października 2022 r. do 28 października 2022 r. wzięło udział 1465 mieszkańców Gminy i Miasta Nisko.

Z projektów zgłoszonych do zrealizowania na terenie sołectw położonych w obrębie Gminy Nisko wybrany został:

Projekt 5. Remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie piłkarskim w Zarzeczu,

który uzyskał największą liczbę 283 głosów. Pula środków finansowych wyodrębnionych na projekty do zrealizowania na terenach sołectw położonych w Gminie Nisko wynosiła 200.000 zł i na taką kwotę opiewał zwycięski projekt.

Z projektów zgłoszonych do zrealizowania na terenie osiedli położonych w Nisku wybrane zostały projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, do wyczerpania wyodrębnionej puli 400.000 zł:

  1. Projekt 3. 5 na tropie nauki – doposażenie szkoły w urządzenia edukacyjne z dziedziny nauk przyrodniczych i rozbudzenie zainteresowań i ciekawości uczniów PSP nr 5 w Nisku nauką poprzez doświadczenia i eksperymenty: 492 głosy;
  2. Projekt 8. Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Nisku: 362 głosy;
  3. Projekt 4. Budowa całorocznego wielofunkcyjnego miejsca sportowo – rekreacyjnego na osiedlu Malce w Nisku: 22 głosy.

Dziękujemy mieszkańcom Gminy i Miasta Nisko za zaangażowanie i wskazanie zadań ważnych dla lokalnej społeczności!

Wyniki głosowania