zdrowa piosenka 6Dnia 30 listopada 2022 r. w  Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbył się XII Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie Przedszkolaków pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Nisku. Tegoroczny Przegląd odbył się pod hasłem „Czystość i Higiena”.

Organizator – Przedszkole nr 1 w Nisku – Przedszkole Promujące Zdrowie; Współorganizator - Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”. 

Główne cele przeglądu to: promowanie prawidłowych postaw wobec zdrowia, zachęcanie dzieci do zdrowego stylu życia oraz promowanie uzdolnień muzycznych. W przeglądzie wzięło udział 12 placówek z terenu powiatu niżańskiego i Stalowej Woli: Przedszkole nr 1 w Nisku, Przedszkole nr 2 w Nisku, Przedszkole nr 3 w Nisku, Przedszkole nr 4 w Nisku Przedszkole Miejskie w Rudniku, Publiczne, Przedszkole w Nowosielcu, Niepubliczne Przedszkole „Dom Misia” z ul. Sandomierskiej 20a, Niepubliczne Przedszkole „Dom Misia” z ul. Fryderyka Chopina, Niepubliczne Przedszkole „Dom Misia” z ul. Sandomierskiej 61, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nisku, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bystrym, Przedszkole nr 15 w Stalowej Woli.

Wszystkie placówki przygotowały i zaprezentowały na scenie piosenkę, której tekst nawiązywał do hasła „Czystość i Higiena”. Po raz kolejny sala widowiskowa w NCK Sokół rozbrzmiewała muzyką, śpiewem i tańcem. Licznie zgromadzona publiczność obejrzała program artystyczny przygotowany przez małych artystów z Przedszkola nr 1 w Nisku. Na zakończenie każdy zespół został uhonorowany dyplomami oraz upominkami. Było to możliwe dzięki naszym hojnym sponsorom, do których należeli: Gmina i Miasto Nisko, Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku oraz firma DILAB. Serdecznie dziękujemy.

Galeria zdjęć