ico niskoBurmistrz Gminy i Miasta Nisko zarządzeniem Nr 233/2022 z dnia 5 grudnia 2022r. ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Nisko - osiedli i sołectw.

Zmiana statutów sołectw polegać będzie na:
- zmianie § 7 którego aktualne brzmienie: „Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata i kończy się z momentem wyboru nowych organów."
proponuje się zastąpić nowym: „Sołtys i rada sołecka wybierani są na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Miejskiej. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoją funkcję do momentu wyboru nowych organów.”

- zmianie § 17 ust. 2 którego aktualne brzmienie: „Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza się na dzień przypadający nie później niż w ciągu 45 dni po upływie kadencji sołtysa i rady sołeckiej.”
proponuje się zastąpić nowym: „Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej powinny zostać przeprowadzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy po upływie kadencji sołtysa i rady sołeckiej.

Zmiana statutów osiedli polegać będzie na:
- zmianie §6 ust. 2 którego aktualne brzmienie: „Kadencja organów osiedla trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowego zarządu osiedla.”
proponuje się zastąpić nowym: „Organy osiedla wybierane są na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Miejskiej. Po upływie kadencji organy osiedla pełnią swoją funkcję do momentu wyboru nowego zarządu osiedla.”

- zmianie § 13 ust. 2 którego aktualne brzmienie: „Wybory zarządu osiedla zarządza Burmistrz, na dzień przypadający nie później niż wciągu 45 dni po upływie kadencji zarządu osiedla.”
proponuje się zastąpić nowym: „Wybory zarządu osiedla zarządza Burmistrz. Wybory powinny zostać przeprowadzone nie później niż 3 miesiące po upływie kadencji zarządu.”

Uwagi do projektów uchwał można zgłaszać poprzez:
1) złożenie formularza uwag do dnia 19 grudnia 2022r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko (pok. nr 12), pl. Wolności 14.
2) przesłanie skanu formularza uwag na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko, pl. Wolności 14, pok. nr 16, tel. 15 8415 634.

Uwagi można składać od 6 grudnia do 19 grudnia 2022 r. do godz. 15.30.

Do pobrania: