zlota setkaKolejny sukces odniosła Gmina Nisko w 15. edycji Rankingu Aktywnych Gmin Podkarpacia Złota Setka. W klasyfikacji gmin miejsko-wiejskich Nisko zajęło II miejsce na 160 samorządów sklasyfikowanych we wszystkich grupach.

To kolejny sukces Niska w prestiżowym rankingu organizowanym przez dziennik Nowiny. Od lat w Złotej Setce nasza Gmina zajmuje wysokie lokaty, co jest potwierdzeniem intensywnych wysiłków wkładanych w wieloaspektowy rozwój. Przez ostatnie kilka lat samorząd znajdował się w pierwszej dziesiątce rankingu.

Podstawowym źródłem danych w ocenie samorządów była analiza 160 sprawozdań finansowych gmin za rok 2021 w zakresie zarówno dochodów jak i wydatków. Samorządy były klasyfikowane w trzech grupach: 16 gmin miejskich, 108 wiejskich i 36 miejsko-wiejskich. Pod uwagę jury brało dane liczbowe z siedmiu kategorii, mianowicie: dochody własne na 1 mieszkańca, wydatki ogółem na 1 mieszkańca, wydatki inwestycyjne, udział dochodów własnych w dochodach ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, udział liczby pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców oraz saldo czyli dochody ogółem – wydatki ogółem na 1 mieszkańca.

Ranking Aktywna Gmina Podkarpacia za rok 2021 został opracowany przez Krzysztofa Kaszubę oraz zespół z Małopolskiego Instytutu Gospodarczego oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie.