W związku z nadchodzącym sezonem zimowym, a tym samym rozpoczynającym się sezonem grzewczym Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej prowadzi ogólnopolską akcję na temat celowości stosowania czujek wykrywania tlenku węgla ( czadu ) i dymu oraz korzyści wynikających z ich zastosowania. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko przyłącza się do tej akcji i zachęca mieszkańców Gminy i Miasta Nisko do zakupu i montowania w swoich domach czujek czadu i dymu co przyczyni się do podniesienia stopnia bezpieczeństwa użytkowników urządzeń grzewczych oraz zapobiegnie wielu tragediom życiowym.
Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/kgpsp/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa-sezon-grzewczy-2022-2023

 

czad1 czad2 czad3 czad4