wyklad 2W piątek, 16 grudnia, w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji odbyło się drugie spotkanie poświęcone XIX stuleciu z cyklu "Romantyzm, czyli inna nowoczesność". Swoją wiedzą na temat kuchni i higieny w XIX wieku, które były tematem wykładu pod hasłem „Ogniem i wodą”, podzielili się Tomasz Żbik oraz Marcin Folta.

- Ostatnie spotkanie dotyczyło zmian, jakie nastąpiły w Europie, ale zmian raczej duchowych. Rewolucja Francuska doprowadziła do powstania społeczeństwa obywatelskiego, do utworzenia się nowoczesnych narodów. Wszystko to, zmieniło całkowicie sposób myślenia. Ale dzisiaj zajmiemy się ciałem – rozpoczął spotkanie Tomasz Żbik.

W trakcie wykładu prelegenci opowiedzieli między innymi o tym, jaki wpływ na XIX-wieczną kuchnię europejską miała Francja i jej kultura. Również i w Polsce przepisy kuchni francuskiej przyjęły się na stałe. Jak się okazuje, wiele polskich, znanych nam dań, to tak naprawdę odpowiedniki pochodzące z różnych zakątków Europy. Ponadto słuchacze mogli dowiedzieć się, jak i co jadał, a także co pijał Napoleon.

Dalszą część spotkania poświęcono higienie.

- W XIX wieku higiena rozwija się jako samodzielna nauka. Swoją nazwę, stworzoną właśnie w XIX wieku, wywodzi od imienia Hygei (Hygiei), córki Asklepiosa — greckiego boga sztuki lekarskiej. Na jej rozwój wpłynęło kilka czynników. Higiena rozwijała się także na ziemiach polskich. Udział w tym miało wielu polskich uczonych. W pierwszej kolejności wymienić należy Odo Bujwida (1857—1942). Był on uczniem i współpracownikiem Pasteura i Kocha. Został pierwszym profesorem higieny w Krakowie. On też jako jeden z pierwszych wprowadził bakteriologię do Polski. Innym wybitnym polskim naukowcem, mającym wpływ na rozwój higieny, był Jan Danysz (1860—1928). W wieku 19 lat wyemigrował do Paryża. Droga kariery zaprowadziła go na stanowisko kierownika oddziału w Instytucie Pasteura. Był bakteriologiem i immunologiem – mówił Marcin Folta.

Na koniec, w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, prelegenci opisali XIX-wieczne zwyczaje wigilijne.

Kolejny wykład odbędzie się 20 stycznia pod hasłem „Trzej wieszcze i ktoś jeszcze. Mickiewicz, Słowacki, Krasiński. Kapłani tożsamości narodowej”. Również poprowadzą go Marcin Folta i Tomasz Żbik.