ico info80W związku z ogłoszonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego naborem wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odnowy Zabytku, trwającym do 17 marca 2023 r., Powiat Niżański mając możliwość aplikacji o środki na powyższe działania, chce rozeznać i oszacować potrzeby podmiotów zainteresowanych przeprowadzeniem prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlany przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków na terenie Powiatu Niżańskiego.

Więcej informacji na stronie Powiatu Niżańskiego...