RFRD 2Do Gminy i Miasta Nisko trafią kolejne środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W poniedziałek 6 lutego z rąk Rafała Webera Wiceministra Infrastruktury symboliczny czek na ponad milion zł odebrał Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

Kwota, która zasili niżański budżet to dokładnie 1 048 869 zł, co stanowi 60% dofinansowania planowanego zadania. Środki zostały przyznane w ramach pierwszego rozstrzygniętego naboru w 2023 roku i zostaną przeznaczone na przebudowę drogi gminnej publicznej nr 102567R ul. Akacjowa w miejscowości Racławice. Koszt całego zadania ma wynieść około 1 750 000 zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to program, który działa od 4 lat. W ramach przyznanych samorządom środków wspierane są inwestycje drogowe na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.