skarbnik sesja 14Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku w dniu 22 lutego oficjalnie pożegnano dotychczasową Skarbnik Gminy, Marię Nabrzeską.

W związku z nabyciem przez panią Skarbnik praw emerytalnych i złożonym przez nią wnioskiem o przejście na emeryturę Rada Miejska w Nisku podjęła uchwałę w tej sprawie.  Jednocześnie, podczas sesji została powołana nowa Skarbnik Gminy. Została nią Dorota Urban, która dotychczas pełniła analogiczną funkcję w Urzędzie Gminy w Jarocinie.

Maria Nabrzeska ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie. W różnych instytucjach finansowych przepracowała ponad 41 lat. Piastowała stanowiska m.in. w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnobrzegu, Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu czy Urzędzie Miasta w Tarnobrzegu. W niżańskim urzędzie pracowała od 2016 roku.

Marii Nabrzeskiej za wieloletnią, owocną współpracę podziękowali wspólnie Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz Julian Ozimek były Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, za kadencji którego Maria Nabrzeska objęła stanowisko skarbnika.

– Pani Maria Nabrzeska to osoba wyjątkowa. Przez kilka lat wzorowo prowadziła finansowo naszą gminę. Jeżeli przeanalizujecie państwo wszystkie poprzednie budżety, zobaczycie, że ich realizacja zawsze przebiegała sprawnie i bezproblemowo. Nad wszystkim czuwała pani Maria biorąc na siebie ogromną odpowiedzialność. Za wszystko dzisiaj serdecznie dziękuję – mówił Waldemar Ślusarczyk.

Pani Skarbnik otrzymała również życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości i pogody ducha. Z kolei w imieniu radnych Rady Miejskiej w Nisku życzenia i podziękowania złożył Przewodniczący Rady Marcin Folta.

Galeria zdjęć