emerytura 50W minionym tygodniu na zasłużoną emeryturę odeszły cztery pracownice Urzędu Gminy i Miasta Nisko.

Wśród odchodzących na emeryturę pań znalazły się Stanisława Szymonik Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Maria Malecka Inspektor ds. inwestycji, Stanisława Rogala Inspektor ds. mienia komunalnego oraz Małgorzata Marut Inspektor ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W pożegnaniu Urzędniczek uczestniczyli Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Zbigniew Kotuła Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Małgorzata Jakubów Sekretarz Gminy i Miasta Nisko oraz Maria Nabrzeska Skarbnik Gminy i Miasta Nisko, a także kierownicy poszczególnych referatów, w których Urzędniczki pracowały i delegacja przedstawicieli pracowników.

Panie otrzymały od wszystkich zgromadzonych moc życzeń, kwiaty i prezenty.

Galeria zdjęć